с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Бюджет

БЮДЖЕТ 2024г.

Бюджет 2024г

Отчет – първо тримесечие 2024 г.

 

 

БЮДЖЕТ 2023г.

Отчет първо тримесечие 2023г.

Отчет 01.01.2023-31.03.2023 г.

Отчет второ тримесечие 2023г.

ОТЧЕТ от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Отчет  01.01.2023 до 30.09.2023г

1  2  3  4  5

Годишен отчет 2023 г.

 

Бюджет 2022

Бюджет 2022-18  Бюджет 2022-17-2  Бюджет 2022-17-1  Бюджет 2022-16  Бюджет 2022-15 Бюджет 2022-14 Бюджет 2022-13    Бюджет 2022-12 Бюджет 2022-11 Бюджет 2022-10 Бюджет 2022-9 Бюджет 2022-8   Бюджет 2022-7-2     Бюджет 2022-7-1   Бюджет 2022-6   Бюджет 2022-5-2 Бюджет 2022-5-1    Бюджет 2022-4-1   Бюджет 2022-4-2 Бюджет 2022-3-1  Бюджет 2022-3-2   Бюджет 2022-2 Бюджет 2022-1

Отчет 1.01.2022 до 1.03.2022г

Отчет м.03.2022 г.-1  Отчет м.03.2022 г.-2  Отчет м.03.2022 г.-3  Отчет м.03.2022 г.-4

Отчет 1.01.2022 до 1.06.2022г

ОТЧЕТ 1.1.2022 до 30.06.2022-1-2 ОТЧЕТ 1.1.2022 до 30.06.2022-3-4 ОТЧЕТ 1.1.2022 до 30.06.2022-5-6 ОТЧЕТ 1.1.2022 до 30.06.2022-7-8 ОТЧЕТ 1.1.2022 до 30.06.2022-9-10

Отчет 1.01.2022 до 30.09.2022г

Отчет м.09.2022 г.-1-2   Отчет м.09.2022 г.-3-4  Отчет м.09.2022 г.-5-6  Отчет м.09.2022 г.-7-8  Отчет м.09.2022 г.-9-10

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2022

Годишен отчет 2022 г.-1-2  Годишен отчет 2022 г.-3-4  Годишен отчет 2022 г.-5-6  Годишен отчет 2022 г.-7-8

Годишен отчет 2022 г.-9-10 Годишен отчет 2022 г.-11