с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Поверителност

 Поверителност:

GDPR

Защита на личните данни на СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).