с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Новини

Без име

Facebook СУ“Св.П. Хилендарски“ с.Скалица

 

ОБЯВА ОТДАВАНЕ НА ЗЕМИ МАЙ 2024г

 

Програма Успех  Покана

Покана-обществен-съвет  15.02.2023г.

Покана Общо събрание

ВТОРО ДЗИ 2022

Обява подбор 2021 г   по ПРОЕКТ „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа  дата на публикуване 24.08.2021г.

 

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет    https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“  https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица стартира проект „С надежда за бъдеще“   Дата на публикуване 9.05.2020г

Обява подбор на персонал по проект „С надежда за бъдеще“по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа

Заявление – приложение 1

Образец CV – приложение 2

ОБЯВА социален работник_Podkrepa za uspeh