с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Новини

Без име

Facebook СУ“Св.П. Хилендарски“ с.Скалица

Покана Общо събрание

ВТОРО ДЗИ 2022

Обява подбор 2021 г   по ПРОЕКТ „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа  дата на публикуване 24.08.2021г.

Търг-23.07.2021 г. СУ СКАЛИЦА

Обява подбор 2021 г по ПРОЕКТ „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа  Публикуване 9.07.2021г

заявление – приложение 1

образец CV – приложение 2

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I-III кл.

ГРАФИК ЗА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ НА IV КЛАС

График за проектни дейности на V и VІ клас

Свободни места за ученици 2020/2021г

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет    https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“  https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Обява образователен медиатор  Дата на публикуване 16.10.2020г.

ПОКАНА за набиране на партньори по мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Тунджа посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа“    Дата на публикуване: 1.10.2019г.

Обява процедура медиатори Amalipe Подкрепа за успех  Дата на публикуване 5.03.2020г

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица стартира проект „С надежда за бъдеще“   Дата на публикуване 9.05.2020г

Обява подбор на персонал по проект „С надежда за бъдеще“по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа

Заявление – приложение 1

Образец CV – приложение 2

ОБЯВА социален работник_Podkrepa za uspeh