с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
su_skalitsa@abv.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Проекти

МИГ-Тунджа „С надежда за бъдеще“

Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

Подкрепа за успех