с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
uchilishte_skalitsa@abv.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

МИГ-Тунджа “С надежда за бъдеще”

Дипляна.1 Дипляна.2 публикация ИС (3)-1

Обява подбор на персонал по проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа

Образец CV – приложение 2

Заявление – приложение 1

Първа информационна среща по проект „С надежда за бъдеще“

На 4 юни 2020 г. в сградата на СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица се проведе първата информационна среща по проект „С надежда за бъдеще“, който е финансиран с безвъзмездна финансова помощ в размер на 195 440.56 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. , приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, по процедура BG05M20P001-3.014 „МИГ-Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, чрез Водено от общностите местно развитие“ с № BG05M2OP001-3.014-0001. Проекта е за срок на изпълнение от 24 месеца от 7 май 2020 г. до 7 май 2022 г. и ще се изпълни в партньорство с Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” с. Бояджик и Основно училище “Христо Ботев”.

На срещата присъстваха г-н Станчо Ставрев, зам. кмет на община Тунджа и председател на УС на МИГ Тунджа, г-жа Димитрина Петрова, експерт в МИГ Тунджа, г-жа Добринка Ангелова – член на Обществения съвет на СУ с. Скалица и Началник отдел „ОПП“ в община Тунджа, представители на училищата партньори – директори и учители, родители, ученици и учители от СУ с. Скалица.

Срещата се откри от г-жа Донка Костова, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“ и ръководител на проекта, която приветства всички участници. С презентация относно съдържанието на проекта, основните и специфични цели, целевите групи, предстоящите дейности със сроковете и начина на изпълнение представи Атанаска Бонева – ЗДУТД в СУ „Св. П. Хилендарски“. Изразени бяха много емоционални и положителни мнения от присъстващите, относно съдържането на проекта, неговата уникалност по отношение на активното участие на учениците в разписването, планирането и изпълнението на дейностите.

Срещата премина под активното участие на присъстващите и вярата на всички в успешното реализиране на проектното предложение.

Информационна среща по проект “С надежда за бъдеще” – 04.06.2020 г.

ДЗИ по професията – практика, 09.09.2020 г.

Септемврийска сесия, заснета с дрон – новата придобивка на СУ “Свети Паисий Хилендарски” в с. Скалица проект BG05M2OP001-3.014-0001, с наименование „С надежда за бъдеще”

 

15 септември 2020 г. в Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”, село Скалица – от птичи поглед

 

Ден на отворените врати – 28.10.2020г

На 28 октомври се проведоха „Отворени врати“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица. Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея в училище пред учениците от шест и седми клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали. Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект и ще се проведе в рамките на тази и следващата учебна година.


ЕРА ТВ – Ден на отворените врати – 29.10.2020 

На 29 октомври се проведоха „Отворени врати“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица. Учениците от гимназиален курс заедно със своите учители в професионалната паралелка „Лозаровинар“ разказаха и представиха своята бъдеща професия и подготовката за нея в училище пред учениците от шест и седми клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик. На гостуващите ученици беше представена и подобрената материална база и изградения нов интерактивен кабинет, както и закупените по проект „С надежда за бъдеще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. нови лабораторни съдове и дидактични материали. Тази инициатива е част от информационна кампания, посветена на професионалното ориентиране на учениците по настоящия проект и ще се проведе в рамките на тази и следващата учебна година.

Клуб “Българщина” по проект „С надежда за бъдеще” – 1.11.2020

В миналото бостанските плашила са се използвали за опазване на реколтата по полета, ниви и градини. Сега ученици от 8 клас са организирали ателие за изработка на плашила. В тази дейност им помогнаха роднини и близки. Постараха се плашилата да изглеждат преди всичко страшни.

 

“Ученическо междучасие” – 6.11.2020

Поредна придобивка за възпитаниците на СУ “Св. Паисий Хилендарски” с.Скалица. От началото на месец ноември учениците имат възможност да разнообразят физическата си активност използвайки новоизградените фитнес съоражения в двора на училището. Уредите са осигурени по Дейност 3 на проект ” С надежда за бъдеще” за изграждане на кътове “Ученическо междучасие”.

 

Европейска седмица на професионалните умения – 09.11.2020

На 09.11.20г. за пета поредна година стартира Европейската седмица на професионалните умения. Тази година мотото на мероприятиято е „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“. Събитието се организира ежегодно и във връзка с това местни, регионални и национални организации показват най-доброто от професионалното образование и обучение (ПОО).

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и при спазване на противоепидемичните мерки, мероприятията в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – с.Скалица, община Тунджа започнаха още през месец октомври и продължиха през месец ноември.

На 23.10.2020г. се проведе среща-разговор на ученици от VII клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – с.Скалица с Атанас Петров – бивш възпитаник на училището и настоящ студент в Аграрен университет – Пловдив на тема „Моето училище – трамплин към желаната професия”.

На 28.10.2020г. в се проведоха „Отворени врати в Учебна работилница” за ученици от ОУ „Христо Ботев” – с.Ботево и от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с.Бояджик. Ученици от XII клас на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ представиха специалността по която се обучават -„Лозаровинарство“. Направена беше демонстрация на новото технологично оборудване, закупено по Проект „С надежда за бъдеще“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На 18.11.2020г. ученици от VI и VII клас на СУ „Св. П. Хилендарски” – с.Скалица проведоха професиографско наблюдение във винарска изба „Балар” – с.Скалица, където учениците имаха възможност да се запознаят отблизо с професията на винарите.

 

Радиопредавания на ателие „Ученическо междучасие“