с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Обучение учители

1. Тема на обучението-„Стрес и Бърнаут в учителската професия“

2.Място на провеждане- изнесено обучение;

3.Период на провеждане-до края на учебната година;

4.Начален и краен час-9:00ч-17:30ч

5.Наименование на обучителната организация -„MRG Бенефитс“-В. Търново;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -23

 

1. Тема на обучението-„STEM и  STEAM  в обучението“

2.Място на провеждане- изнесено обучение;

3.Период на провеждане-11.02.2023;

4.Начален и краен час-9:00ч-16:00ч

5.Наименование на обучителната организация -„Кабината БГ“ ООД-София;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -22

 

1. Тема на обучението-„Развитие на креативното мислене в училище“

2.Място на провеждане- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица;

3.Период на провеждане-9.03.2023;

4.Начален и краен час-13:40-15:40ч

5.Наименование на обучителната организация -МО Природни науки математика и екология;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -20

 

1. Тема на обучението-„Професионалният стрес – блокатор на успеха или двигател на развитието“

2.Място на провеждане- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица;

3.Период на провеждане-26.06.2023;

4.Начален и краен час-13:40-15:40ч

5.Наименование на обучителната организация -МО по Български език и литература, чужди езици, обществени науки и гражданско образование

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -12