с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Обучение учители

Обучения учебна 2023/2024 година

1. Тема на обучението-„Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“

2.Място на провеждане- изнесено обучение;

3.Период на провеждане-1-2.12.2023г;

4.Начален и краен час-32 акад. часа, от които 16 присъствени

5.Наименование на обучителната организация -„“Матев-строй“ ЕООД;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -18

 

1. Тема на обучението-„Повишаване на мотивацията на работата на учителите“

2.Място на провеждане- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица;

3.Период на провеждане-28.03.2024г;

4.Начален и краен час-13:40-15:40ч

5.Наименование на обучителната организация -МО Природни науки математика и екология;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -20

 

1. Тема на обучението-„Агресия, тормоз и поведение“

2.Място на провеждане- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица;

3.Период на провеждане-24.04.2024г;

4.Начален и краен час-13:40-15:40ч

5.Наименование на обучителната организация -МО по Български език и литература, чужди езици, обществени науки и гражданско образование;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -15

 

1. Тема на обучението-„Добри практики за формиращо оценяване“

2.Място на провеждане- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица;

3.Период на провеждане-31.05.2024г;

4.Начален и краен час-13:40-15:40ч

5.Наименование на обучителната организация -МО Начални учители

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -17

 

Обучения учебна 2022/2023 година

1. Тема на обучението-„STEM и  STEAM  в обучението“

2.Място на провеждане- изнесено обучение;

3.Период на провеждане-11.02.2023;

4.Начален и краен час-9:00ч-16:00ч

5.Наименование на обучителната организация -„Кабината БГ“ ООД-София;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -22

 

1. Тема на обучението-„Развитие на креативното мислене в училище“

2.Място на провеждане- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица;

3.Период на провеждане-9.03.2023;

4.Начален и краен час-13:40-15:40ч

5.Наименование на обучителната организация -МО Природни науки математика и екология;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -20

 

1. Тема на обучението-„Професионалният стрес – блокатор на успеха или двигател на развитието“

2.Място на провеждане- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица;

3.Период на провеждане-26.06.2023;

4.Начален и краен час-13:40-15:40ч

5.Наименование на обучителната организация -МО по Български език и литература, чужди езици, обществени науки и гражданско образование

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -12