с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
su_skalitsa@abv.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Обучение учители

1. Тема на обучението-„Стрес и Бърнаут в учителската професия“

2.Място на провеждане- изнесено обучение;

3.Период на провеждане-до края на учебната година;

4.Начален и краен час-9:00ч-17:30ч

5.Наименование на обучителната организация -„MRG Бенефитс“-В. Търново;

6. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -23