с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
info-2851559@edu.mon.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

„Образование в утрешния ден”

Клуб „Дигитален свят“ ученици V клас      Ръководител:Елена Петрова Атанасова

По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта  се създадават предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения,  очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Публична изява

Снимка на Училище Скалица.  1  2 4  53

Великден Изработено от: Християн Иванов Димитров, Жельо Димитров Желев, Георги Димитров Желев

Честит Великден автор Минка Малешкова

Видеоклип Великден

Великден – автор Нико Атанасов

Публична изява

Участие  на 2.10.2020г. в състезание посветено на 117 години от рождението на Джон Атанасов с мултимедийна презентация „Аз и компютъра“. Клуб „Дигитален свят“ взе участие в първа възрастова група- ученици от 5 до 7 клас.След оспорвана битка учениците  от клуб „Дигитален свят“  се класираха на трепо място.

дтв нтс

123921502_728310507787366_2361285259608869894_n 124687763_3640450232701656_3021642642414769356_n 124694246_802732537226173_7674843906239591000_n 124792313_399541757848580_4919604630591258178_n