с. СКАЛИЦА обл. ЯМБОЛ
Контакти

с.Скалица
общ. Тунджа обл.Ямбол
e-mail:
uchilishte_skalitsa@abv.bg
тел за контакти:
+35947959053
0887656143

Работа в електронна среда

Заповед 9105-283/28.08.2020г на заместник министъра на образованието и науката

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърна мрежа в училището и в интернет, разработени от Дължавна агенция “Закрила на детето” с участие на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Безопасност в мрежата

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”

Готови ли сме за учебната година?